TestlerimizYenidoğan Moleküler Bağışıklık Testi

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Yenidoğan Moleküler Bağışıklık Testi

Yenidoğan bağışıklık tarama testi

 • T-lenfositler (CD3+)
 • Hafıza Yardımcısı T lenfositleri (CD3+CD4+CD45RA+)
 • B lenfositleri  (CD19+)
 • Doğal Öldürücü lenfositler (CD16+CD56)
 • Yardımcı T lenfositleri (CD3+CD4+)
 • Sitotoksik T lenfositleri (CD3+CD8+)

İki farklı örnek tipiyle ölçümlenebilir

Filtre kağıdında kurutulmuş kılcal tam kan

Numuneler oda sıcaklığında (15°C ila 30°C) ya da dondurularak (-30°C ila -15°C) 12 haftaya kadar saklanabilir.

Doğuştan bağışıklık yetmezlikleri

 • Konjenital immün yetmezliğin erken teşhisi acil bir problemdir.
 • Dünya nüfusunun %1 kadarının böyle bir hastalıktan muzdarip olduğu tahmin edilmektedir ve şu anda bu hastalıkların %70-90’ı tespit edilmemekte veya çok geç tespit edilmektedir.
NovaLab

Detaylı Bilgi Almak İçin Hemen Arama Talebi Oluşturun!

  Danışma Hattı : 0(212) 709 93 90 Tüm Şubeler: Hafta İçi 08:30 – 18:00 / Cumartesi 08:30 – 17:00

  https://istanbulalerjilab.com/wp-content/uploads/2020/04/small_blue_triangle.png
  https://istanbulalerjilab.com/wp-content/uploads/2020/04/service-02.jpg
  https://istanbulalerjilab.com/wp-content/uploads/2020/04/small_blue_triangle.png

  Bağışıklık yetmezlikleri

  • Bugüne kadar, genetik bir kusura kadar izlenebilen 400’den fazla farklı bağışıklık kusuru tanımlanmıştır.
  • Dünya nüfusunun %1 kadarı bir bağışıklık yetersizliği ile yaşıyor;
  • Vakaların %70-90’ında semptomlar fark edilemiyor ve teşhis bazen yıllar sonra konuyor.

  Bağışıklık testleri erken tanı sağlar

  • Konjenital immün yetmezliği olan kişilerde genellikle spesifik olmayan semptomlar vardır ve bu nedenle hastalık, vakaların %70-90’ında tanınmaz ve genellikle ayrım gözetmeksizin yıllarca tedavi edilir.
  • İmmün yetmezlik şüphesi olan vakaların sadece %10-30’u tanı ve tedavi için bir immünoloji uzmanına yönlendirilmektedir.
  • Bağışıklık testleri yenidoğanlarda, çocuklarda ve yetişkinlerde konjenital immün yetmezliklerin erken saptanmasını sağlar ve teşhis konan hastalarda bağışıklık durumunun izlenmesini destekler.
  NovaLab

  Testin Kullanım Alanları

  • Birincil immün yetmezliğin takip ve tanısal değerlendirmesi  1),2)
  • HIV pozitif hastaların izlenmesi  1),3)
  • Organ nakilleri, otoimmünite ve diğer immünolojik durumlar için immünosüpresif tedaviyi takiben immün sistemin izlenmesi 4)
  • Hematopoietik kök hücre transplantasyonu sonrası immün sistemin değerlendirilmesi 5)
  • Enfeksiyonlarda ve malignitelerde lenfosit alt gruplarında görülen anomalilerin erken tanınması
  • Kronik lenfositik lösemi (KLL) hastalarının teşhisi için dolaşımdaki B hücrelerinin mutlak ölçümü

  Bağışıklık Yetmezliğini düşündüren belirtiler

  • Yılda 8 veya daha fazla kulak enfeksiyonu
  •  Yılda 2 veya daha fazla ciddi sinüs enfeksiyonu
  •  Yılda 2 veya daha fazla pnömoni
  •  Olağandışı alanlarda tekrarlayan derin enfeksiyonlar veya
  •  beklenmedik  mikroplarla enfeksiyonlar
  •  1 yaşından büyük hastalarda kalıcı pamukçuk
  •  Ailede erken yaşa ölüm olması

  Yenidoğan bağışıklık sistemi tarama testi

  Yenidoğanlardan alınan kapiller kan örneğinin filtre kağıdına koyulup kurutulmasıyla ölçümlenebilen ve lenfosit alt kümelerinin yüzdelerini belirleyebildiğimiz kantitatif bir invitro tanı testidir.

  Yenidoğan bağışıklık sistemi tarama testi

  • Konjenital immün yetmezlikler için yeni nesil yenidoğan taramasını sağlıyor.
  • T hücrelerine ek olarak, tümü konjenital immün yetmezliklerle ilişkili diğer önemli bağışıklık hücrelerini de ölçebilir
  •  B hücreleri, doğal öldürücü (NK) hücreler ve düzenleyici T hücreleri.
  • Bu, doğuştan bağışıklık kusurlarının erken tespitini önemli ölçüde iyileştirmemizi ve etkilenen yeni doğanların erken, genellikle hayat kurtaran tedavi almalarını sağlamamızı sağlar.