TestlerimizMoleküler Bağışıklık Testleri

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Moleküler Bağışıklık Testleri

İmmun Sistem

Bağışıklık olaylarında rolü olan organ ve hücrelere, bağışıklık sistemi veya immun sistem denir.  Vücudun hastalıklara karşı savunmasıdır.

İmmun Sistemin Yapısı

 • İmmun sistemin organları vücudun her yerinde yerleşmiştir.
 • İmmun sistem organlarına lenfoid organlar denir.
 • Lenfoid organlar lenfositlerin kaynağıdır.
 • Lenfositler de immun sistemin ana oyuncularıdır.

Lenfositler nedir?

 • Lenfositler, beyaz kan hücrelerinin (lökositler) bir alt tipidir.
 • Lenfositler, çeşitli T hücreleri, B hücreleri ve doğal öldürücü hücreleri içerir.
 • Bu bağışıklık hücrelerinin bağışıklık sisteminde farklı görevleri vardır;
  • Antikorların üretilmesi,
  • Çocuklara yapılan aşılara karşı bağışıklık oluşmasını,
  • Tümör hücrelerinin büyümesini yavaşlatmasını ve patojenleri tanıyıp savaşabilmesini sağlarlar.
NovaLab

Detaylı Bilgi Almak İçin Hemen Arama Talebi Oluşturun!

  Danışma Hattı : 0(212) 709 93 90 Tüm Şubeler: Hafta İçi 08:30 – 18:00 / Cumartesi 08:30 – 17:00

  https://istanbulalerjilab.com/wp-content/uploads/2020/04/small_blue_triangle.png
  https://istanbulalerjilab.com/wp-content/uploads/2020/04/service-02.jpg
  https://istanbulalerjilab.com/wp-content/uploads/2020/04/small_blue_triangle.png

  Bağışıklık sistemi nasıl test edilir?

  Kanınızdaki

  • beş (İ.Mune TBNK) veya
  • 6 farklı (İ.Mune Neo) tipte
  • Lenfosit sayısını ölçerek bağışıklık durumunuzu analiz eder.
  • Bu testlere lenfosit subgrupları da denilmektedir.

  B LENFOSİTLER

  • Humoral immüneteden sorumlu hücrelerdir.
  • Kemik iliğinde olgunlaşırlar.
  • Kandaki lenfositlerin %25’İ dalaktakilerin %50’si B lenfosittir.
  • B lenfositler plasma hücresine dönüşerek antikor sentez ederler.
  • B lenfositlerin bir kısmı bellek hücresi haline gelir.

  T LENFOSİTLER

  • Hücresel tip bağışıklık yanıtından sorumludur.
  • Kemik iliğinde yapılan T öncü hücreler timusta olgun T lenfosit haline gelir.
  • T lenfositler immun sistemin en önemli hücrelerdir.
  • Antikora bağımlı olmayan hücrelerin yönettiği ve katıldığı özgül olmayan immüniteyi oluştururlar.
  NovaLab

  Hangi lenfositler test edilir ve görevleri nedir?

  • Laboratuvar beş farklı lenfositi analiz eder. Hepsi bağışıklık sisteminin önemli yardımcılarıdır ve farklı görevleri vardır:
  • T hücreleri (CD3+): Patojenlerle savaşır ve kanser hücrelerinin büyümesini engeller
  • T-yardımcı hücreler olan T-hücreleri (CD4+): Antijenleri (patojenlerden gelen proteinler) tanır ve savunma hücrelerini harekete geçiren haberci maddelerin salınmasını sağlar.
  • Sitotoksik T hücreleri olan T hücreleri (CD8+): İçlerinde antijenler tanındıktan sonra enfekte olmuş veya dejenere olmuş vücut hücrelerini yok eder.
  • B hücreleri (CD19+): Antikor oluşumunda yer alır, çcuklara yapılan aşılara karşı bağışıklık gelişmesini sağlar

  Doğal öldürücü hücreler olan NK hücreleri (CD16+ CD56): Patojenleri ve kanser hücrelerini ortadan kaldırır ve zararlı vücut hücrelerinin hücre ölümünü başlatır.

  Çocuk ve Yetişkinler için bağışıklık tarama testi

  • T lenfositleri (CD3+)
  • B lenfositleri (CD19+)
  • Doğal öldürücü lenfositler (CD16+CD56) (Doğal öldürücü hücreler)
  • Yardımcı T lenfositleri (CD3+CD4+)
   • Sitotoksik T lenfositleri (CD3+CD8+)

  Çocuk ve yetişkinlerden alınan tam kan örneğinin ya da kapiller kan örneğinin filtre kağıdına koyulup kurutulmasıyla ölçümlenebilen ve lenfosit alt kümelerinin yüzdelerini belirleyebildiğimiz kantitatif bir invitro tanı testidir.

  Yenidoğan bağışıklık tarama testi

  • T-lenfositler (CD3+)
  • Hafıza Yardımcısı T lenfositleri (CD3+CD4+CD45RA+)
  • B lenfositleri  (CD19+)
  • Doğal Öldürücü lenfositler (CD16+CD56)
  • Yardımcı T lenfositleri (CD3+CD4+)
  • Sitotoksik T lenfositleri (CD3+CD8+)

  İki farklı örnek tipiyle ölçümlenebilir

  Filtre kağıdında kurutulmuş kılcal tam kan

  Numuneler oda sıcaklığında (15°C ila 30°C) ya da dondurularak (-30°C ila -15°C) 12 haftaya kadar saklanabilir.

  Doğuştan bağışıklık yetmezlikleri

  • Konjenital immün yetmezliğin erken teşhisi acil bir problemdir.
  • Dünya nüfusunun %1 kadarının böyle bir hastalıktan muzdarip olduğu tahmin edilmektedir ve şu anda bu hastalıkların %70-90’ı tespit edilmemekte veya çok geç tespit edilmektedir.

  Bağışıklık yetmezlikleri

  • Bugüne kadar, genetik bir kusura kadar izlenebilen 400’den fazla farklı bağışıklık kusuru tanımlanmıştır.
  • Dünya nüfusunun %1 kadarı bir bağışıklık yetersizliği ile yaşıyor;
  • Vakaların %70-90’ında semptomlar fark edilemiyor ve teşhis bazen yıllar sonra konuyor.

  Bağışıklık testleri erken tanı sağlar

  • Konjenital immün yetmezliği olan kişilerde genellikle spesifik olmayan semptomlar vardır ve bu nedenle hastalık, vakaların %70-90’ında tanınmaz ve genellikle ayrım gözetmeksizin yıllarca tedavi edilir.
  • İmmün yetmezlik şüphesi olan vakaların sadece %10-30’u tanı ve tedavi için bir immünoloji uzmanına yönlendirilmektedir.
  • Bağışıklık testleri yenidoğanlarda, çocuklarda ve yetişkinlerde konjenital immün yetmezliklerin erken saptanmasını sağlar ve teşhis konan hastalarda bağışıklık durumunun izlenmesini destekler.

  Testin Kullanım Alanları

  • Birincil immün yetmezliğin takip ve tanısal değerlendirmesi  1),2)
  • HIV pozitif hastaların izlenmesi  1),3)
  • Organ nakilleri, otoimmünite ve diğer immünolojik durumlar için immünosüpresif tedaviyi takiben immün sistemin izlenmesi 4)
  • Hematopoietik kök hücre transplantasyonu sonrası immün sistemin değerlendirilmesi 5)
  • Enfeksiyonlarda ve malignitelerde lenfosit alt gruplarında görülen anomalilerin erken tanınması
  • Kronik lenfositik lösemi (KLL) hastalarının teşhisi için dolaşımdaki B hücrelerinin mutlak ölçümü

  Bağışıklık Yetmezliğini düşündüren belirtiler

  • Yılda 8 veya daha fazla kulak enfeksiyonu
  •  Yılda 2 veya daha fazla ciddi sinüs enfeksiyonu
  •  Yılda 2 veya daha fazla pnömoni
  •  Olağandışı alanlarda tekrarlayan derin enfeksiyonlar veya
  •  beklenmedik  mikroplarla enfeksiyonlar
  •  1 yaşından büyük hastalarda kalıcı pamukçuk
  •  Ailede erken yaşa ölüm olması

  Yenidoğan bağışıklık sistemi tarama testi

  Yenidoğanlardan alınan kapiller kan örneğinin filtre kağıdına koyulup kurutulmasıyla ölçümlenebilen ve lenfosit alt kümelerinin yüzdelerini belirleyebildiğimiz kantitatif bir invitro tanı testidir.

  Yenidoğan bağışıklık sistemi tarama testi

  • Konjenital immün yetmezlikler için yeni nesil yenidoğan taramasını sağlıyor.
  • T hücrelerine ek olarak, tümü konjenital immün yetmezliklerle ilişkili diğer önemli bağışıklık hücrelerini de ölçebilir
  •  B hücreleri, doğal öldürücü (NK) hücreler ve düzenleyici T hücreleri.
  • Bu, doğuştan bağışıklık kusurlarının erken tespitini önemli ölçüde iyileştirmemizi ve etkilenen yeni doğanların erken, genellikle hayat kurtaran tedavi almalarını sağlamamızı sağlar.